REVU
Een baby uit verveling
APRIL 1980
FRANCIS X
PHOTOGRAPHS BY MARY ELLEN MARK

200J-003-17A 
Jeanette Alejandro (15) en Victor Orellanes (14) vlak voor de geboorte van hun kind.

200J-125-020

200J-217-34A
Jeannette (rechts) dolt wat op haar kamer met haar zusjes nnette (links) en Rosa.

200J-012-08A 
Jeannette adopteerde tijdens haar achtste maand een jong hondje. Na de geboorte gaf ze het weg.

200J-119-17A 
Victor met haar jongere zus Annette danst.

200J-227-15A 
Op een feestje danst Victor met een ander zwanger meisje

200J-157-30A
Jean nette schreeuwt het uit tijdens de wee‘n. Tijdens de bevalling week Victor niet van haar zijde. Hij probeerde haar met lieve woordjes en zijn geduldige aanwezigheid zoveel mogelijk te steunen. Na de geboorte in het Cumberland Hospitaal trok het jonge paar met de baby bij de familie van Victor in.

'De nge moedqrijes worden een nahonaal probleem. Sommigen raken al op de lagere school zwanger'

gevolgen kunnen zijn van een vrijpartijtje. Jeannette zegt met de nieuwe stem die ze voor haar dochtertje heeft aangeleerd: ,,Laatst hoorde ik haar bellen. met een of andere jongen. Ik heb haar gewaarschuwd en ik blijf dat doen."

,,Ik was helemaal niet bang"

Jeannette's zwangerschap werd het eerst opgemerkt door haar jongere zusje. Jeannette las het op 'n briefje. ,,We weten wat er met je aan de hand is. De groeten van twee vriendelijke spionnen." Jeannette is erg mooi. Haar donkere ogen staan oprecht als zij antwoordt op de vraag hoe het was om drie menstruaties te missen als je nog op school zit. ,,Mijn vriend heeft uitgelegd wat er gaat gebeuren en dat ik naar een kliniek van het Cumberland Hospitaal kon gaan. Ik was helemaal niet bang," zegt ze. ,,Ook had ik er geen problemen mee. Ik dacht alleen: -la"-~--OK -zijn. Verder hoopte ik dat ik niet wanstaltig dik zou worden."
Chastity werd een gezonde baby. Alleen is er iets met een van de voetjes. Jeannette doet daar oefeningen mee, die de dokter van de kliniek haar heeft voorgedaan. Zij is tevreden met haar situatie en merkt op dat er in het kringetje rondom haar heel wat is gebeurd sinds de komst van Chastity. Alle meisjes van haar leeftijd die zij kent, zijn na haar eveneens in verwachting geraakt. Of Jeannette voor hen het lichtende voorbeeld was... Feit is dat Jeannette en haar leeftijdsgroep de geboorteplanners met een nieuw en ditmaal nationaal probleem hebben opgezadeld. ,,Al mijn vriendinnen krijgen een kind. Miriam, en Wanda, Rosa - nee, niet mijn zusje - en Elizabeth -dieisnogmaar l3-enLori, die op Clermont woont. Ik ken er ook nog 'n paar die op de lagere school al zwanger raakten. 't Lijkt wel of iedereen een baby wil. Ik weet niet waarom."Jeannette kijkt teder naar haar kind en vervolgt aarzelend: ,,Misschien om hun leven nog wat zin te geven. Zij vervelen zich zo. Ze hebben in hun leven niets om naar uit te zien." Met stelligheid ontkent zij dat zoiets met haar ook aan de hand was. ,,Mijn leven was niet leeg. Bij mij was het 'n ongelukje. Meer niet." Zij kijkt bezorgd naar haar "ongelukje" dat naarstig bezig is de aangeboren leegte in haar leventje in te vullen.

,,Ik maak nooit meer plannen"

Over Victor spreekt Jeannette zonder rancune. Ze weet dat hij binnenkort naar een betere buurt in New York verhuist. Zijn vader krijgt een andere baan. ,,'t Geeft met. Wij hadden in elk geval een fijne tijd samen. Er zijn ook nog andere mannen." Haar ogen staan helder en wijs. Het kindzijn is er af. Zij wordt pas negatief als je met haar praat over planning en toekomst. ,,Victor en ik hebben eens het plan gemaakt om bij zijn familie in te trekken en maar te zien wat het werd. Maar Victor werd op den duur steeds opstandiger en ging ruzi‘n met zijn vader. Het plan mislukte."

Steeds als Jeannette het over mannen heeft, - Victor, zijn vader andere mannen --is-er iets van vluchtigheid, onverschilligheid in haar stem. Toch verhaalt zij met genoegen in haar blik over de keren dat Victors vader hen mee uit nam. Zij vertelt hoe blij zij was toen Victor een baantje op de bus kreeg na schooltijd en dat hij toen geld voor haar en de baby apart legde. Het is duidelijk dat de gedwongen terugkeer naar haar familie in de Adelphistraat een hard gelag was voor Jeannette, die gedacht had met Victor een gezinsleven op te bouwen. ,,Dat is het vervelende van dingen plannen.
Als het anders loopt, stort je hele wereld in elkaar. Ik maak daarom nooit geen plannen meer. Als er iets goeds moet gebeuren, dan gebeurt het maar."

Toch staat voor Jeannette wel vast dat er voor haar over twee jaar iets ingrijpend zal veranderen. Zij is dan 18 jaar en is voor wat de wettelijke zorg voor haar kind betreft niet langer op haar moeder aangewezen. ,,Dan ga ik een eigen leven beginnen," zegt ze vastberaden. ,,Ik wil eens zien hoe het is om alleen te wonen. Ik krijg genoeg geld om van rond te komen en als dat alleen zijn me niet bevalt, kan ik hier altijd nog terug." De wijze waarop haar moeder zich met haar en de baby bemoeit, draagt haar goedkeuring weg. Zij bewondert deze 36jarige vrouw, in wier leven een man eigenlijk niet meer voorkomt. ,,Op zo'n manier kan zij nooit meer in de problemen komen."

Jeannette vertelt dat ze religieus genoeg is om indertijd, toen ze zwanger was, niet naar het middel van de abortus te grijpen toen Victor haar zwanger had gemaakt. Zij ziet niet met wrok terug op de mannen die haar leven zo ingrijpend veranderden. Niet naar Victor, die haar zwanger maakte en haar vervolgens in de steek liet en niet naar zijn vader die haar en haar dochter na een ruzie de deur wees. ,,Ach, je doet wat je moet doen voorman. Je moet het hem naar zijn zin maken," zegt ze. Het beeld op de televisie bevestigt nu precies deze ingeboren inschikkelijkheid. Een dokter wordt langzaam aan versierd door een pati‘nte. Een vanzelfsprekende zaak in deze sjofele woning aan de Adeiphistraat.

,,Victor gaf me watik nodig had"

Jeannette's beste kameraad is een vrouw, geen man. Zij heet Evelyn Charo, een jonge moeder die aan de Kent Avenue van de bijstand leeft. ,,Een fantastische vrouw," aldus Jeannette. ,,Ze heeft vijf kinderen. Ze is 29 jaar, maar het is nog net 'n teener. Toch kan ik haar al mijn problemen voorleggen."

Maar zij gruwt van het idee om zelf vijf kinderen te krijgen. ,,Geen sprake van. Dat zal mij niet gebeuren. Ik neem mijn maatregelen en hoop dat er niets gebeurt. Ik heb nu mijn lesje geleerd. Ik zie een hoop jongens, maar ik denk wel twee keer na voordat ik me serieus met hen inlaat. Voorlopig mis ik nog niks. Ik kan oppas voor de baby krijgen als ik naar de film wil of als ik ga rollerskaten."

Die laatste bezigheid is favoriet. In het Park Circle Rollerdrome kan zij uren achtereen bezig zijn. ,,Als Chastity wat- groter is, mag zij ook mee. Ik heb het verleden afgesloten. Ikzelf moet inhoud geven aan mijn nieuwe leven. Jammer dat Victor de laatste tijd met verkeerde vrienden optrekt. Maar ik bewaar goede gedachten aan hem. Het was een fijn gevoel dat Victor er was als ik hem nodig had."

Het beeld dat Jeannette van mannen heeft, werd mede gevormd door haar vader. Hij vertrok jaren geleden uit het gezin. ,,Hij zat altijd in een stoel voor zich uit te staren. Een serieuze man. Nu woont hij ergens met een andere vrouw en zijn zoon, mijn stiefbroer. Toen ik hem ging vertellen dat hij opa zou worden, reageerde hij niet. Hij bleef naar de televisie kijken en zei niets. Een serieuze man."
,,Ik wil geld voor een kinderwagen”

200J-242-31A
Jeannette praat weer over haar plan om terug naar school te gaan en daarna een goede baan te zoeken. Zij wil ook haar moeder vragen om wat geld van de steun voor haar apart te leggen, zodat zij een kinderwagen kan kopen. Dan kan ze haar dochter meenemen op de tripjes waarvan ze droomt. Naar het Aquarium in Coney Island, naar een museum in Manhattan en naar de kerk vlakbij de Adelphistraat. Jeannette denkt dat haar en Chastity nog veel goede dingen wachten. ,,Ik kende Victor drie jaar geleden nog maar net," zegt ze als de baby haar aandacht probeert te trekken. ,,En kijk eens wat er allemaal is gebeurd." Ze houdt het kind triomfantelijk omhoog. Alle kinderen - Jeannette, Chastity, Rosa en Lonnie zitten rond de teevee. Beneden op de stoep staat Chastity's jonge grootmoeder over de straat te toren. En over het park waar groepen jongeren naar een bezigheid zoeken of naar vriendschap. Jeannette was drie jaar geleden nog een van hen.

200J-258-07A  Victor in de vaderrol. Hij geeft de baby de fles. Alhoewel Jeannette meestal oppas verzorgt als ze naar de film gaat of heel kinderlijk gaat rollerskaten, neemt ze haar kind ook wel eens mee. Op de foto hiernaast komt ze net uit het huis van de buren, waar ze met een aantal leeftijdgenootjes een feestje had.

‘Ach, ik mis niks. Ik kan oppas voor de baby krijgen als ik naar de film ga of ga rollerskaten’

200J-334-13A 
Jeannette met haar een jaar oude dochter Chastity. Ze is van plan om naar school terug te gaan en daarna een goede baan te zoeken.

200J-339-016 
De geschiedenis herhaalt zich. Rosa, Jeannette's jongere zuster is nu zelf in verwachting. Op de foto kijkt ze met haar vriend Lonnie naar de tv.

200J-333-002  Rosa en Jeannette beschouwen het zwanger zijn bepaald niet als een drama.

END